Privātuma politika

Lai nodrošinātu precīzu mūsu pakalpojumu sniegšanu, mēs apkopojam, izmantojam un atklājam datus, kas arī ietver jūsu personas datus. Vienlaikus mēs arī izmantojam visus nepieciešamos līdzekļus, lai aizsargātu jūsu privātumu. Pirms jūs varat piekļūt un/vai izmantot mūsu tīmekļa vietni, rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, lai saņemtu informāciju par to, kā šie dati tiek izmantoti un aizsargāti. Privātuma politika attiecas tikai uz mūsu pašu tīmekļa vietni. Tā neattiecas uz citām vietnēm, kuras ar hipersaišu palīdzību ir savienotas ar šo vietni.

e-pasta adrese: info@sushinight.eu

Mūsu Noteikumi:

1. Vispārējie sushinight.eu privātuma politikas noteikumi:

1.1 Šie privātuma noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) reglamentē interneta veikala  sushinight.eu (turpmāk – “Pārdevējs”)  pamatprincipus un kārtību, kas klientam (turpmāk – “Pircējam”) jāievēro.

1.2. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem,  var veikt pirkumu interneta veikalā tikai ar vecāku vai aizbildņa piekrišanu.

2. Reģistrācijas noteikumi:

2.1 sushinight.eu reģistrācijas forma ietver pilnīgu, visaptverošu un precīzu informāciju par Pircēju. Ja reģistrācijas formā tiek sniegta neprecīza, nepatiesa vai maldinoša informācija, Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja reģistrāciju un dzēst datus. 

2.2 sushinight.eu  interneta veikals apkopo un izmanto fizisko personu datus (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai:  

a) apstrādātu un apstiprinātu Pircēja pasūtījumu;  

b) atrisinātu problēmas, kas saistītas ar pasūtījumu vai tā piegādi; 

2.3 Personas dati tiek pārvaldīti, sekojot drošības pasākumiem, aizsargājot informāciju no neatļautas iznīcināšanas, izpaušanas trešajām personām vai citām nelikumīgām darbībām. 

2.4  Citus datus, kas neatbilst personas datiem, piemēram, dati, kas saistīti ar Pircēja iegādātajām precēm, Pārdevējs ir tiesīgs izmantot statistikas vajadzībām. Datu vākšanas process neatklāj pircēja identitāti.

3. Personas datu nodošana trešajām personām:

3.1 sushinight.eu patur tiesības nodot informāciju trešajām personām tikai no punkta 2.2 mērķiem 2. punktā. 

3.2 sushinight.eu apņemas neatklāt jūsu personas datus trešajām personām bez jūsu piekrišanas, izņemot likumos noteiktajos apstākļos.

4. Personas datu izmaiņas vai atjaunināšana:

4.1 Pircējam ir tiesības mainīt un atjaunināt  reģistrācijas formā sniegto informāciju. 

4.2 Pārdevējam ir nepieciešama pilnīga, detalizēta un atjaunināta informācija par Pircēju, lai efektīvi pildītu savu darbību.

5. Jautājumi un  pretenzijas:

5.1 Visa informācija par personas datu maiņu ir jāiesniedz e-pastā: info@sushinight.eu 

5.2 Pēc paziņojuma saņemšanas Pircējs saņems atbildi savā e-pastā.

6. Noteikumu maiņa:

6.1. Ja izmantojat sushinight.eu  interneta veikala pakalpojumus, mēs pieņemam, ka esat piekritis privātuma politikas noteikumiem.

7. Personas datu apstrāde:

7.1. Saskaņā ar šiem noteikumiem Pircējs piekrīt personas datu izmantošanai.

8. Beidzamie noteikumi

8.1 Šie privātuma politikas noteikumiem ir attiecināmi uz  Latvijas Republikas tiesībām.  

8.2 Visas nesaskaņas, radušās likumu neievērošanas gadījumā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas tiek risinātas pēc Latvijas Republikas likumos norādītas kārtības.